jueves, noviembre 13, 2003

Ás 15:15 do 13 de novembro de 2002 o petroleiro "Prestige", que
navegaba fronte ás costas de Galiza, lanzaba un S.O.S. alertando das
súas grandes dificultades. Á deriva durante seis días, acabou por
afundir orixinando unha catástrofe ecolóxica e social sen
precedentes na nosa historia.

Un ano despois seguimos á espera de que demitan os cargos públicos
que coas súas decisións inapropriadas convertiron o accidente nunha
traxedia para un país.

Este blog non esquece aos culpaveis da desfeita nin comparte o
discurso triunfalista das autoridades, e é consciente de que desde o
governo aínda non se tomou ningunha medida que poida evitar que algo
así volva producirse no futuro.
Seguiremos exigiendo responsabilidades.
Nunca Máis
----------------------
A las 15:15 del 13 de noviembre de 2002 el petrolero "Prestige", que navegaba frente a las costas de Galicia, lanzaba un S.O.S. alertando de sus grandes dificultades. A la deriva durante seis días, acabó por hundirse originando una catástrofe ecológica y social sin precedentes en nuestra historia.

Un año después seguimos a la espera de que dimitan los cargos públicos que con sus decisiones inapropiadas convirtieron el accidente en una tragedia para un país.

Este blog no olvida a los culpables del desastre ni comparte el discurso triunfalista de las autoridades, y es consciente de que desde el gobierno aún no se ha tomado ninguna medida que pueda evitar que algo así vuelva a producirse en el futuro.
Seguiremos exigiendo responsabilidades.
Nunca Máis
-----------------------
Únanse a esta iniciativa en Lembrate o o tan sólo lean lo que dicen en Dias Estranhos

No hay comentarios: